باز کردن آسان لوسترهای حبابی

نوع جدیدی از لوسترها ساخته شده است که تعویض لامپ درآن بدون نیاز به باز و بسته کردن انبوهی از قطعات لوستر صورت می گیرد.
گفتنی است: این نوع لوستر به خصوص در اماکنی مانند فضاهای باز که به دلیل مشکل در لامپ مدتها محیط در تاریکی باقی می ماند، کاربرد فراوان دارد.
برای تعویض فقط کافی است تا لامپ را از شیار لوستر خارج نمود و سپس با تکرار همین عمل لوستر را سوار نمود.

نوع جدیدی از لوسترها ساخته شده است که تعویض لامپ درآن بدون نیاز به باز و بسته کردن انبوهی از قطعات لوستر صورت می گیرد.
گفتنی است: این نوع لوستر به خصوص در اماکنی مانند فضاهای باز که به دلیل مشکل در لامپ مدتها محیط در تاریکی باقی می ماند، کاربرد فراوان دارد.
برای تعویض فقط کافی است تا لامپ را از شیار لوستر خارج نمود و سپس با تکرار همین عمل لوستر را سوار نمود.


نویسنده : مدیر سایت | تاریخ انتشار : 30 / 8 / 1392 | بازدید : 1473