لامپ 9 وات اشکی

این لامپ با سه تیوب U شکل هرکدام با توان ۳ وات و مجموعاً با توان مصرفی ۹ وات طراحی و تولید شده است. این نوع طراحی منجر به دست‌یابی به بالاترین نور ممکن تولیدی گردیده به نحوی که جایگزین مناسبی برای لامپ‌های اشکی شمعی رشته‌ای (لوستری) محسوب می‌گردد.
میزان و نوع مواد اساسی بکار رفته در این لامپ ظرافت‌های بی‌بدیلی به وجود آورده به نحوی که مصرف‌کنندگان آن از قرار گرفتن این لامپ بر روی لوستر‌های زیبای خویش هیچگاه پشیمان نشده‌اند.

این لامپ با سه تیوب U شکل هرکدام با توان ۳ وات و مجموعاً با توان مصرفی ۹ وات طراحی و تولید شده است. این نوع طراحی منجر به دست‌یابی به بالاترین نور ممکن تولیدی گردیده به نحوی که جایگزین مناسبی برای لامپ‌های اشکی شمعی رشته‌ای (لوستری) محسوب می‌گردد.
میزان و نوع مواد اساسی بکار رفته در این لامپ ظرافت‌های بی‌بدیلی به وجود آورده به نحوی که مصرف‌کنندگان آن از قرار گرفتن این لامپ بر روی لوستر‌های زیبای خویش هیچگاه پشیمان نشده‌اند.


نویسنده : مدیر سایت | تاریخ انتشار : 30 / 8 / 1392 | بازدید : 1189