لوسترهای کهنه

اگر در خانه لوستری دارید که کهنه شده است و قصد دارید آن را دور بیندازید، ما از شما می خواهیم که این کار را نکنید. همین لوستری را که به نظر شما کهنه شده و کارایی لازم را از دست داده است، به مراکز تعمیر لوستر بسپارید تا با هزینه اندکی آن را زیباتر از گذشته به شما تحویل دهند. آنها با تعویض نوع حباب ها و گاهی با ایجاد تغییر شکل اندک در جای چراغ ها، لوستری جدید و زیبا برای شما می سازند. با انجام این کار لازم نیست برای خرید لوستر جدید هزینه اضافی پرداخت کنید.

اگر در خانه لوستری دارید که کهنه شده است و قصد دارید آن را دور بیندازید، ما از شما می خواهیم که این کار را نکنید. همین لوستری را که به نظر شما کهنه شده و کارایی لازم را از دست داده است، به مراکز تعمیر لوستر بسپارید تا با هزینه اندکی آن را زیباتر از گذشته به شما تحویل دهند. آنها با تعویض نوع حباب ها و گاهی با ایجاد تغییر شکل اندک در جای چراغ ها، لوستری جدید و زیبا برای شما می سازند. با انجام این کار لازم نیست برای خرید لوستر جدید هزینه اضافی پرداخت کنید.


نویسنده : مدیر سایت | تاریخ انتشار : 28 / 8 / 1392 | بازدید : 1980