نکاتی در مورد نصب لوستر

برای نصب لوستر نیاز به داشتن اصول اولیه برق مانند سیم‌کشی دارید. دستورالعمل نصب لوستر را در راهنمای آن بخوانید.
به وزن لوستر دقت کنید و بررسی کنید که آیا می‌توانید از جعبه اتصال سقف قدیمی خود استفاده کنید یا باید یک جعبه اتصال جدید و قابل اطمینان نصب نمایید.

1) برای نصب لوستر نیاز به داشتن اصول اولیه برق مانند سیم‌کشی دارید. دستورالعمل نصب لوستر را در راهنمای آن بخوانید.
2) به وزن لوستر دقت کنید و بررسی کنید که آیا می‌توانید از جعبه اتصال سقف قدیمی خود استفاده کنید یا باید یک جعبه اتصال جدید و قابل اطمینان نصب نمایید.
3) برای انجام هرگونه کار برقی حتما از دست‌کش‌های عایق استفاده کنید و مطمئن باشید که دست‌کش‌تان پاره یا سوراخ نیست. برای این کار می‌توانید از عینک‌های محافظ که اطراف‌اش پوشیده شده و برای محافظت چشم به کار می‌رود نیز استفاده کنید تا هنگامی که سرتان بالاست اجسام ریز ریخته شده از سقف وارد چشم‌تان نشود.
4) جریان برق را از کنتور قطع کنید و به خاموش بودن کلید بسنده نکنید زیرا ممکن است در حین کار تصادفا کلید برق توسط افراد روشن شود و خطر برق‌گرفتگی وجود دارد به همین دلیل توصیه می‌شود کلیه کارهای برقی را به هنگام روز انجام دهید.
5) اگر لوسترتان حباب دارد، حباب‌ها را باز کنید و پس از نصب مجددا آنها را ببندید.


نویسنده : مدیر سایت | تاریخ انتشار : 30 / 8 / 1392 | بازدید : 3571