نور پردازی میز ناهارخوری یا میز غذا

اگر می خواهید روی میز ناهارخوری خود لوستری نصب کنید، بهتر است آن را کاملا پایین بیاورید تا تمام فضای میز را روشن کنید. به این ترتیب همه ظروف و غذاهای روی میز کاملا روشن می شود و این نکته علاوه بر اینکه زیبایی ایجاد می کند، اشتهای شما را نیز افزایش می دهد!

اگر می خواهید روی میز ناهارخوری خود لوستری نصب کنید، بهتر است آن را کاملا پایین بیاورید تا تمام فضای میز را روشن کنید. به این ترتیب همه ظروف و غذاهای روی میز کاملا روشن می شود و این نکته علاوه بر اینکه زیبایی ایجاد می کند، اشتهای شما را نیز افزایش می دهد!


نویسنده : مدیر سایت | تاریخ انتشار : 30 / 8 / 1392 | بازدید : 3482