درباره ما
پایگاه اطلاع رسانی لوستر و صنایع روشنایی به جهت آگاه سازی عموم جامعه در خصوص این صنعت آغاز به کار نمود. در این پایگاه به ارائه مطالب و دانستنی هایی در ارتباط با چگونگی خرید و یا نگهداری لوستر و انواع اقلام روشنایی پرداخته می شود؛ همچنین اطلاع رسانی اخبار و فعالیت های مرتبط در این صنف و معرفی برندهای موجود یکی دیگر از اقدامات این پایگاه می باشد.